Liệu đảng Cộng sản có tồn tại đến Đại Hội 13? (Hội Thảo)

Liệu đảng Cộng sản có tồn tại đến Đại Hội 13? (Hội Thảo)

Tại một buổi sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân đã trình bày cùng cử tọa về nội tình đảng CSVN, tình hình thế giới và lòng dân Việt Nam. Ông chia sẻ rằng chúng ta đang có ba điều thuận lợi là thiên thời, điạ lợi và nhân hòa, trong khi đảng CSVN đối diện với rất nhiều khó khăn từ bên trong nội bộ ra đến bên ngoài xã hội, cùng với những quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khiến cho chính sách đu dây trở thành tử huyệt cho chế độ.

Xem thêm: http://viettan.org/tong-bi-thu-dang-viet-tan-tham-du-hoi-thao-quoc-han-30-thang-4-tai-houston/

(Visited 8 times, 1 visits today)