Liên minh đoàn kết Đài Loan có ý định mời Chủ tịch Đại hội Đại biểu Uyghur Thế giới đến Đài Loan

Liên minh đoàn kết Đài Loan TSU có ý định mời Chủ tịch Đại hội Đại biểu Uyghur Thế giới bà RABIYE QADIR đến thăm Đài Loan, tổ chức giao lưu các nghị đề nhân quyền, quyền tự quyết dân tộc. Liên minh đoàn kết Đài Loan TSU biểu thị bà RABIYE QADIR đã nhận lời mời, kêu gọi chính phủ phê duyệt lời mời này.
  
Ngày 25/1 người phát ngôn Viện hành chính Từ Quốc Dũng biểu thị, sau khi trình giấy mời lên các đơn vị có liên quan sẽ do người đứng đầu cơ quan xét duyệt theo cơ chế sẵn có, chính phủ sẽ xem xét dựa trên lợi ích quốc gia và tình hình hiện tại.
 
Từ Quốc Dũng nói:”theo Viện hành chính thì sau khi trình xét duyệt chúng tôi sẽ chiếu theo cơ chế xét duyệt, xem xét lợi ích quốc gia và tình hình hiện tại, sau đó chiếu theo trình tự SOP xét duyệt, về bộ phận này phải chờ họ trình văn kiện lên cho chúng tôi xem nhập cảnh Đài Loan với mục đích gì sẽ do đơn vị có liên quan xem xét phê chuẩn.”
 
Chủ tịch Đại hội Đại biểu Uyghur Thế giới bà RABIYE QADIR trong thời kỳ Đảng Quốc Dân cầm quyền đã từng xin nhập cảnh Đài Loan 3 lần, tuy nhiên trong thời gian đó chính phủ đã từ chối dựa trên lý do có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, vì thế lần này chính phủ Đảng Dân Tiến liệu có đồng ý cho bà nhập cảnh hay không hiện đang khiến dư luận chú ý. Ngài Từ Quốc Dũng cho biết, đơn vị có chức năng sẽ theo cơ chế xem xét sau đó sẽ thông báo công khai.
 
Tường Vy

(Visited 1 times, 1 visits today)