Liên đoàn Thẩm phán CHLB Đức vinh danh LS Nguyễn Văn Đài  

Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người đang bị nhà nước Việt giam cầm, sẽ được Liên đoàn Thẩm phán Cộng hoà Liên bang Đức trao giải Nhân quyền năm 2017

(Visited 1 times, 1 visits today)