“Lẽ phải” của Việt Cộng

“Lẽ phải” của Việt Cộng

Ngo Du Trung FB

Trước năm 1975, Bắc và Nam VN là hai nước, hai chính phủ độc lập, được thế giới công nhận. Bắc Việt xua quân xâm chiếm miền Nam. Chính phủ, quân đội và dân chúng miền Nam phải đứng lên cầm súng chống lại sự xâm lăng của cộng sản Bắc Việt thì VC gọi chính quyền và người dân miền Nam là nguỵ, là phản động.

Chúng pháo kích bừa bãi vào thành phố, vào trường học, quăng lựu đạn vào nhà hàng, giật mìn xe đò, đêm đêm về làng bắt người ra đồng giết, tấn công vào thành phố giết người bừa bãi không phân biệt có súng hay không có súng…; và chúng gọi đó là hoạt động cách mạng, là giải phóng….

Xin bạn xem tiếp bài “Lẽ phải” của Việt Cộng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)