Làn sóng cán bộ khao khát tâm linh

Làn sóng cán bộ khao khát tâm linh

Fb. Vũ Thạch|

Năm nào cũng vậy, giữa dòng người lũ lượt chuẩn bị Tết và giữa biển người kiếm lộc đầu năm, có vô số vợ con cán bộ tất bật đến các nơi “linh thiêng”, tôn giáo nào cũng được, dâng cúng rất rộng tay. Và giữa tiếng lâm râm khấn vái đó người ta nghe được cả những câu khuyến mãi: “Nếu Ngài cho chồng con năm mới may mắn, thu nhập khá thì cuối năm con sẽ cúng lớn hơn nữa”.

Xin bạn xem tiếp bài Làn sóng cán bộ khao khát tâm linh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)