Làm thế nào để ngăn cản một dự luật?

Làm thế nào để ngăn cản một dự luật?

Trịnh Hữu Long – Luật Khoa tạp chí|

Việc chính của các đại biểu Quốc hội là làm luật phục vụ cho quyền lợi của cử tri. Vậy nếu cử tri không hài lòng với một dự luật, họ có thể làm gì để ngăn cản nó?

Về lý thuyết, Quốc hội Việt Nam hiện nay là do người dân bầu ra thông qua cuộc bầu cử tháng 5/2016.

Xin bạn xem tiếp bài Làm thế nào để ngăn cản một dự luật? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)