Làm thế nào để khởi kiện quan chức Việt Nam ở Mỹ?

Làm thế nào để khởi kiện quan chức Việt Nam ở Mỹ?

Năm 1999, khi đang viết khóa luận cao học luật tại Mỹ, giữa nhiều đề tài luật pháp lý thú, tôi lựa chọn nghiên cứu một đạo luật ít nhiều có thể giúp các nạn nhân Việt Nam bị nhà nước cộng sản vi phạm nhân quyền đòi công lý ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ. Đó là Đạo luật Trách nhiệm Dân sự phạm của Người nước ngoài (Alien Tort Statute (28 U.S.C.

Xin bạn xem tiếp bài Làm thế nào để khởi kiện quan chức Việt Nam ở Mỹ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)