Làm gì khi CSVN tấn công các trang Facebook bất đồng chính kiến (GNVT04)

Làm gì khi CSVN tấn công các trang Facebook bất đồng chính kiến (GNVT04)

Trước việc ĐCSVN gia tăng các hoạt động trên mạng xã hội nhằm tấn công vào phong trào dân chủ trong nước, Đảng Việt Tân đã cùng với một số tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạt động và các tổ chức truyền thông độc lập đã đồng ký tên trong một thư ngõ gửi tới Mark Zuckerberg, chủ nhân tập đoàn Facebook, để yêu cầu ông ta giải thích về các sự kiện đã xảy ra và không thoả hiệp với chính quyền CSVN đàn áp quyền tự do biểu đạt.

Mời quí thính giả theo dõi cuộc trò chuyện với chị Angelina Trang Huỳnh, đại diện cho đảng Việt Tân, đã cùng ký tên trong bản thỉnh nguyện thư nói trên.

(Visited 5 times, 1 visits today)