Lại lấy ý kiến để thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa 10 về phòng chống tham nhũng, lãng phí

Bạn đang xem bài Lại lấy ý kiến để thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa 10 về phòng chống tham nhũng, lãng phí có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

HÀ NỘI (CTM Media)- Quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí đã có từ lâu nhưng không thực hiện, hoặc chưa thực hiện được nên phải ra Nghị quyết. Có Nghị quyết rồi nhưng tham nhũng, lãng phí chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm nên vào ngày 27 Tháng Mười, 2016, Nhà nước CSVN đã tổ chức một Hội nghị gọi là lấy ý kiến cho dự thảo đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa 10 về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh công khai, minh bạch là giải pháp đột phá trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; cần có cơ chế giám sát, kiểm soát thu nhập và tài sản.

Đặc biệt, xây dựng cơ chế giám sát quyền lực nằm trong “giỏ” pháp luật, cụ thể hóa để hoạt động giám sát của cơ quan trong Đảng, của Quốc hội, các cơ quan tố tụng, các cơ quan khác hữu hiệu hơn nữa đối với công cuộc phòng chống tham nhũng và lãng phí.

Ông Bình nói thêm cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho và các điều kiện làm nảy sinh tham nhũng. Xây dựng thể chế, pháp luật để bảo đảm phòng chống cho tốt với phương châm cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng.

Theo các nhà hoạt động xã hội thì không cần bình luận về những phát biểu sáo rỗng nói trên của ông Trương Hòa Bình, chỉ cần nghe câu nói ‘’Chống tham nhũng khó vì ta đánh ta’’ của ông Nguyễn Phú Trọng là thấy ngay Hội nghị này chỉ là một trò hề, vì tham nhũng lãng phí là thuộc tính của chế độ CSVN.

Bạn đang xem bài Lại lấy ý kiến để thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa 10 về phòng chống tham nhũng, lãng phí đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)