Lá Thư từ Đức: Formosa đã đến… Đức cảnh báo: Loại cá hồng VN có thể chứa độc tố

bộ bảo vệ người tiêu thụ của tiểu bang Bayern (Bavaria) cảnh báo rằng loại cá Red Snapper có thể bị nhiễm độc tố Algentoxinen mà hậu quả như bộ cho biết là bị ngộ độc Ciguatera

(Visited 1 times, 1 visits today)