Lại Thanh Đức: Tăng đầu tư, đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn nạn tiền lương thấp.

Ngày 17/1 Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, đích thực Tổng thống Thái Anh Văn và viện Hành chính có ý muốn cải thiện tiền lương cơ bản của Đài Loan. Tuy nhiên trên thị trường tự do, phương pháp cải thiện vấn đề tiền lương thấp tốt nhất là cải thiện môi trường đầu tư. Viện hành chính cũng sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này, làm sao để chu toàn về lợi ích của người lao động và cả cho chủ doanh nghiệp.
 
 “ Phương pháp cải thiện vấn đề tiền lương thấp có hiệu quả nhất đó là khích lệ đầu tư, khi đầu tư gia tăng, động thái của thị trường được nâng cao thì tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội đầu tư và như vậy thì tiền lương cũng sẽ được nâng cao. Còn về việc nâng cao tiền lương cơ bản, viện Hành chính sẽ tiếp tục thảo luận, một mặt có thể đảm bảo cuộc sống cho người lao động, mặt khác cung cấp sự tiện lợi cho chủ kinh doanh.” TT Lại Thanh Đức nói.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, tiền lương tại các ngành nghề khác nhau cũng có sự chênh lệch và cho dù cùng 1 ngành nghề thì tiền lương cũng chênh lệch nhau, cho nên ta không thể dùng 1 phương pháp để giải quyết vấn đề. Do đó chính phủ cũng sẽ đưa ra nhiều phương án giải quyết mới có thể đạt đến mục tiêu.
 
Tố Kim

(Visited 1 times, 1 visits today)