Kinh tế Venezuela và duyên nợ Việt Nam

Nền kinh tế Venezuela chao đảo ảnh hưởng thế nào tới doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nơi đây và dự đoán tương lai sẽ ra sao?

(Visited 1 times, 1 visits today)