Kinh tế Mỹ tăng trưởng kém hơn dự đoán

Kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức hàng năm là 1,9% trong quý Tư năm ngoái, theo số liệu chính thức.

(Visited 1 times, 1 visits today)