Không nhận được giấy mời tham dự WHA, ủy viên Viện Lập pháp không tìm được tiếng nói chung

    Cuộc họp Đại hội đồng y tế thế giới (WHA) sắp được diễn ra tại Geneva, thế nhưng trước thời điểm chấm dứt báo danh Đài Loan vẫn không nhận được thư mời tham dự. Sáng ngày 12/5 Viện phó Viện Lập pháp Thái Kỳ Xương đã cho mời Đảng bộ Đảng chấp chính và đảng đối lập cùng mở cuộc họp thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên do Đảng Quốc Dân không đồng ý tham dự nên cuộc họp đã không được thuận lợi tiến hành, Viện Lập pháp không thể đưa ra bất cứ một quyết nghị nào về việc Đài Loan không được mời tham dự WHA.
 
    Viện phó Viện Lập pháp Thái Kỳ Xương nói: “Đối diện với áp lực rất vô lý do bên kia bờ eo biển gây ra, chúng ta cũng nên nghiên cứu đề xuất một phương hướng đồng nhất, thậm chí là một tiếng nói chung, cho nên tôi mới mở ra cuộc họp mời mọi người đến tham dự, thế nhưng do Đảng chấp chính và Đảng đối lập không tìm ra điểm tương đồng, cuộc họp xem như không có kết quả, cho nên tôi tuyên bố giải tán cuộc họp.”
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)