Khổng Minh Gia Cát Lượng cũng … bó tay!

Sáng ngày 29/8/2017, tại Trụ Sở Bộ Quốc Phòng, Quân Ủy Trung Ương đã có một hội nghị để đánh giá kết quả trong thời gian qua. Nghe nói là ông Nguyễn Phú Trọng, vừa là TBT Đảng lại kiêm luôn chức Bí Thư Quân Ủy Trung Ương, tức là đứng đầu toàn thể quân […]

Bài Khổng Minh Gia Cát Lượng cũng … bó tay! đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)