'Không được đón Đặng Xuân Diệu' ở sân bay Pháp?

Giám đốc Trịnh Hội nói về chuyện tổ chức VOICE bảo trợ tù nhân được trả tự do ra nước ngoài nhưng Pháp không cho đón ở sân bay.

(Visited 1 times, 1 visits today)