“Không có công ty nước ngoài nào muốn đầu tư vào dự án ngoài khơi Việt Nam”

Sau 2 lần Repsol bị Việt Nam yêu cầu ngừng các dự án khoan dầu trên vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc, các chuyên gia cảnh báo sẽ không có công ty nước ngoài nào còn muốn đầu tư vào Việt Nam nữa.

(Visited 1 times, 1 visits today)