Không cần dạy và học Hai Bà Trưng đánh giặc nào

Không cần dạy và học Hai Bà Trưng đánh giặc nào

Trần Cao Duyên – Bauxite Việt Nam

Phàm là một chính khách, tiếp khách nước ngoài mà nói ra câu như Nguyễn Phú Trọng [trong lễ thưởng trà cùng họ Tập tại ngôi nhà sàn Bác Hồ], thì không thể lú hơn được nữa. Có thể ông Trọng quá [chất phác, nói đúng là hết sức] yếu kém về bản lĩnh chính trị, cũng có thể vì nịnh bợ, thấy Tập mà hạ mình đến mức bất chấp quốc thể.

Xin bạn xem tiếp bài Không cần dạy và học Hai Bà Trưng đánh giặc nào tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)