Khởi động dự án tìm POW trong chiến tranh Việt Nam

Mỗi bản sao bài báo, tài liệu có thông tin liên quan đến tung tích các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam sẽ nhận được 100 đôla

(Visited 1 times, 1 visits today)