Khi Thể nhận trách nhiệm và xin lỗi

Khi Thể nhận trách nhiệm và xin lỗi

Cả bốn vụ tai nạn vừa kể đã khiến giao thông trên tuyến đường sắt Xuyên Việt đình trệ. Cho dù kế hoạch của chủ những lô hàng mà ngành đường sắt được thuê vận chuyển, rồi sinh hoạt của những cá nhân chọn đường sắt làm phương tiện di chuyển, cũng như cộng đồng cư dân các địa phương mà tai nạn xảy ra, bị đảo lộn, bị gián đoạn,… song trong số này chẳng có ai chết hoặc bị thương nên ông Thể không… xin lỗi. Trời!

Xin bạn xem tiếp bài Khi Thể nhận trách nhiệm và xin lỗi tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)