Kết quả phiên tòa phúc thẩm ông Lê Đình Lượng, ngày 18/10/2018

Kết quả phiên tòa phúc thẩm ông Lê Đình Lượng, ngày 18/10/2018

Fb.Ha Huy Son |

Thời gian: Từ 8g 00 đến 11g 40 kết thúc.

Tòa tuyên y án sơ thẩm: 20 năm tù + 5 năm quản chế, hạn chế một số quyền công dân 05 năm.

Luật sư bào chữa 02: Ls Đặng Đình Mạnh và Ls Hà Huy Sơn.

Bài bào chữa của Ls Hà Huy Sơn tại phiên tòa:

LUẬN CỨ BÀO CHỮA TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM
Cho ông Lê Đình Lượng do TAND cấp cao tại Hà Nội, xét xử ngày 18/10/2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xin bạn xem tiếp bài Kết quả phiên tòa phúc thẩm ông Lê Đình Lượng, ngày 18/10/2018 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)