‘Kết luận bồi thường vụ cá chết quá sớm’

Giới luật sư bình luận với BBC về khoản tiền 500 triệu đôla cũng như quy trình bồi thường thảm họa cá chết do Formosa gây ra.

(Visited 8 times, 1 visits today)