Kerry blasts Israel as Obama administration nears end

United States secretary of state John Kerry has warned the future of a two-state solution to the enduring Israeli-Palestinian conflict is in serious jeopardy.

 

 

(Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh cáo về tương lai của giải pháp hai quốc gia trong cuộc xung đột kéo dài giữa Do thái và Palestine, theo ông có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)