Kế hoạch giảng dạy ngôn ngữ Di dân mới trực tuyến dành cho các trường tiểu học vùng sâu vùng xa

Để đẩy mạnh kế hoạch phổ cập chương trình giảng dạy ngôn ngữ Di dân mới đến các trường học vùng sâu vùng xa, Bộ giáo dục thí điểm “Kế hoạch giảng dạy ngôn ngữ Di dân mới trực tuyến quy mô nhỏ”, thông qua phương pháp giảng dạy trực tuyến đồng bộ với các trường tiểu học, giúp do các trường học chưa đủ giảng viên ngôn ngữ Di dân mới vẫn có thể mang chương trình tiếng Di dân mới đến cho học sinh. Hiện tại Bộ giáo dục kết hợp cùng Trường đại học Quốc Gia Trung Ương, Hiệp hội xúc tiến chính sách công nghệ thông tin tổ chức kế hoạch giảng dạy trực tuyến, giúp học sinh thông qua mạng trực tuyến tham gia lớp học, thầy cô và học sinh không còn bị hạn chế bởi khoảng cách không gian mà vẫn có thể giao lưu như trong lớp học thực tiễn. 
 
Bộ giáo dục phối hợp Đề cương giảng dạy 12 năm gia nhập thêm 7 loại ngôn ngữ Di dân mới vào chương trình giảng dạy, Bộ giáo dục hiện lựa chọn 30 trường học  trong nước, bắt đầu từ học kỳ 2 sẽ cho các lớp học tham gia chương trình học ngôn ngữ Di dân mới trực tuyến, đối tượng ưu tiên cho các trường học có tỷ lệ cao học sinh con em gia đình Di dân mới tại các huyện thị. Ngoài ra tại các trường học vùng sâu vùng xa chưa có đủ đội ngũ giảng viên ngôn ngữ Di dân mới sẽ tham gia vào chương trình giảng dạy trực tuyến này, hiện tại các trường vùng sâu vùng xa tập trung tại khu vực Miêu Lật, Nam Đầu, Nghi Lan, Hoa Liên, Thành phố Tân Bắc v.v. 
 
Tường Vy
 

(Visited 1 times, 1 visits today)