International donors pledge heavy support for Afghanistan

Afghanistan officials have described a multi-billion-dollar aid pledge by international donors as both impressive and encouraging.

 

 

(Các quan chức Afghanistan đã mô tả cam kết viện trợ hàng tỷ đô la của các nhà tài trợ quốc tế là một hành động hào hiệp và đáng khích lệ.
 
 
 
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)