IMF: Kinh Tế Thế Giới Gia Tăng 3.5%

Kinh tế thế giới có vẻ đang lấy lại phong độ, theo kinh tế gia trưởng của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cho biết. Các tiên đoán về phát triển toàn cầu trong năm nay sẽ là 3.5%,

(Visited 5 times, 1 visits today)