Hungary voters reject EU migrant plan, but low turnout

Over 98 per cent of those who voted in a referendum in Hungary on whether to uphold mandatory European Union quotas for accepting migrants have rejected them.

 

 

(Có hơn 98 phần trăm những người bỏ phiếu, trong cuộc trưng cầu dân ý tại Hungary về việc, có nên giữ nguyên mức độ chấp nhận di dân do Liên Âu đề ra có tính cưỡng chế, thì họ đã bỏ phiếu bác bỏ.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)