HRW đòi VN phóng thích thành viên YSEALI, đừng biến APEC thành ‘diễn đàn tuyên truyền’

Đại diện của HRW nói APEC là cơ hội cho các nhà lãnh đạo thế giới nhìn vào thành tích nhân quyền của Việt Nam, không nên để Việt Nam sử dụng APEC làm diễn đàn tuyên truyền và che đậy vấn đề nhân quyền

(Visited 1 times, 1 visits today)