Houston “HÁT CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC 2017”

Houston “HÁT CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC 2017”

HÁT CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC 2017
tại Houston với chủ đề: HẢI NGOẠI CÙNG CẢ NƯỚC ĐẤU TRANH.
***

Một lần nữa đêm văn nghệ gây quỹ Hát Cho Người Yêu Nước, được tổ chức (lần thứ tư) bởi Câu lạc bộ thân hữu Việt Tân và cơ sở Việt Tân tại Houston, đã kết thúc trong lời ca tiếng nhạc sôi động của nhạc phẩm Dậy Mà Đi, với một rừng cờ vàng ba sọc đỏ được phất lên từ những cánh tay giơ thẳng cao đầy cương quyết.

Xin bạn xem tiếp bài Houston “HÁT CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC 2017” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)