Hơn 400 thanh niên biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN tại London

Hơn 400 thanh niên biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN tại London

Hàng trăm bạn trẻ đã đồng lòng xuống đường đấu tranh thể hiện sự phẫn uất chế độ CSVN nhân 43 năm Quốc hận.

(Visited 1 times, 1 visits today)