Hơn 2.000 tiểu thương chợ An Đông bãi thị

Tiểu thương chợ An Đông ngừng hoạt động buôn bán, xuống đường bãi thị, đòi chính quyền sửa chữa chợ và minh bạch ngân sách chi tiêu.

(Visited 1 times, 1 visits today)