Hội nghị trung ương 8 ‘kỷ luật Nguyễn Bắc Son’: Sẽ bắt hay không?

Hội nghị trung ương 8 ‘kỷ luật Nguyễn Bắc Son’: Sẽ bắt hay không?

Minh Quân (VNTB)|

‘Người đốt lò vĩ đại’ vẫn đang đánh đố dư luận bằng một vài động tác nếu không phải giơ cao đánh khẽ và đầu voi đuiôi chuột thì cũng mang nặng tư duy ‘đập chuột sợ vỡ bình’. Ví dụ mới nhất là cách hành xử của Nguyễn Phú Trọng đối với cựu bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

Xin bạn xem tiếp bài Hội nghị trung ương 8 ‘kỷ luật Nguyễn Bắc Son’: Sẽ bắt hay không? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)