Hội nghị trung ương 7 và dấu hỏi Đinh Thế Huynh

Hội nghị trung ương 7 và dấu hỏi Đinh Thế Huynh

Và nếu không còn tin được ai thì phía trước ông Trọng là một cơn khủng hoảng nhân sự kế thừa ông ta, cho dù vẫn còn đó những Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Thắng, Ngô Xuân Lịch…

Xin bạn xem tiếp bài Hội nghị trung ương 7 và dấu hỏi Đinh Thế Huynh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)