“Hoạt động gặp gỡ thảo luận hợp tác ngành nghề Đài Loan – Nhật bản” được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

Để tăng cường sự hợp tác giao lưu giữa các doanh nghiệp của Đài Loan với doanh nghiệp Nhật bản tại nước thứ 3 bao gồm tại ASEAn và Nam Á, vào ngày 17-3, Cục Thương mại thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan, Hiệp hội ngoại thương Đài Loan và Hội chấn hưng thương mại Nhật bản đã tổ chức “Hoạt động thảo luận hợp tác ngành nghề Đài Loan – Nhật bản” tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 
Hoạt động thảo luận này đã thu hút 47 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam trong đó có có các hãng lớn như SYM, Kymco cùng với 24 doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam trong đó có các hãng như Asahi, IHI và Juki cùng tham dự thảo luận, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hoạt động này có tổng cộng 219 cuộc gặp gỡ thảo luận giữa người mua và nhà cung ứng của hai bên doanh nghiệp Đài – Nhật, thiết lập ra diễn đàn giao lưu cho sự hợp tác tại nước thứ 3 giữa doanh nghiệp Đài Loan và doanh nghiệp Nhật bản, là một mô hình xúc tiến khá thành công.
 
Do sự hấp dẫn bởi ưu thế phát triển dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, các quốc gia thuộc khối ASEAn hội đủ các điều kiện của nhà máy thế giới và thị trường thế giới, trong những năm gần đây đã thu hút các doanh nghiệp lớn của Nhật bản đến đầu tư, cũng đúng vào dịp Đài Loan đang tích cực thúc đẩy chính sách hướng Nam mới.
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)