Họ nói cho tôi về ý nghĩa tạ ơn

Họ nói cho tôi về ý nghĩa tạ ơn

Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến các tù nhân lương tâm, đến thân nhân và gia đình của họ. Tôi cũng tin rằng người dân Việt Nam chúng ta trăm lòng thu về một mối, ngàn tim trong một mối tình để biết ơn, tri ân người tù yêu nước và cùng họ vực lại giang sơn gấm vóc đang chìm trong điêu linh, giữa dòng vực thẳm bởi sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản.

Xin bạn xem tiếp bài Họ nói cho tôi về ý nghĩa tạ ơn tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)