Họ dám tấn công vào ‘túi khôn’ của nhân loại văn minh

Họ dám tấn công vào ‘túi khôn’ của nhân loại văn minh

Trong và ngoài nước, hãy lên tiếng và hành động, hội họp, mittinh, xuống đường tuần hành, tổng biểu tình, bãi khóa, xé bỏ, đốt cháy Luật ANM, không cho nó có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 như dự định. Hàng triệu máy tính cá nhân hãy đồng loạt lên mạng tỏ thái độ bác bỏ Luật ANM ngay lúc này.

Xin bạn xem tiếp bài Họ dám tấn công vào ‘túi khôn’ của nhân loại văn minh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)