Hiệp định thương mại với EU có giúp thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam?

Bên cạnh việc cung cấp các cơ hội lớn về kinh tế, hiệp định thương mại EU-Việt Nam còn đảm bảo đầu tư và phát triển phải song hành với thúc đẩy dân chủ và tôn trọng nhân quyền

(Visited 1 times, 1 visits today)