Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sắp trở thành hiện thực

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sắp trở thành hiện thực

Thông điệp thứ hai là gửi đến Bắc Kinh. Đó là phải tôn trọng luật chơi. Mậu dịch không chỉ tự do mà còn phải công bằng. CPTPP nhắm tới cả hai.

Xin bạn xem tiếp bài Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sắp trở thành hiện thực tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)