Hệ thống THAAD sẽ được lắp đặt trong năm nay

Một lần nữa, Seoul nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trong công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, nhắc lại hệ thống này sẽ được Hoa Kỳ thiết lập trên lãnh thổ Nam Hàn nội trong năm nay.

Trong bản phúc trình mới nhất về an ninh quốc gia, Tổng Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn là ông Han Min-Koo viết rằng THAAD là một phần của kế hoạch phòng thủ chống lại nguy cơ gây hấn của Bắc Hàn.

Tuy nhiên, cánh đại biểu đối lập lại cho rằng chuyện đồng ý dựng hệ thống này hay không là quyết định của tân tổng thống, lấy lý do vị tổng thống đương thời là bà Park Geun-hye đang bị tạm ngưng chức, có thể bị tòa hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm.

Cuối năm rồi, bà Park bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm vì đã để cho một người bạn thân can dự vào việc điều hành chính phủ. Hiện tòa hiến pháp đang cứu xét xem có đồng ý với quyết định của quốc hội hay không.

(Visited 1 times, 1 visits today)