Hậu bão Irma

Hậu bão Irma

Thành phố Miami của bang Florida có thể đã thoát khỏi cơn cuồng nộ của bão Irma ở mức đáng sợ nhất của nó, nhưng ở khu vực của người sắc tộc thiểu số trong thành phố được gọi là Little Haiti – cư dân ở đây, một cộng đồng có mức thu nhập thấp, gồm người Haiti, Caribê, Mỹ La tinh, và Mỹ gốc Phi, vừa q
Originally published at – https://www.voatiengviet.com/a/4027790.html

(Visited 2 times, 1 visits today)