Hành Trình Đến Tự Do: Nhà Văn Thuyền Nhân Mai Thảo

Có lẽ một ngày nào đó Việt Nam sẽ tự do và tôi có thể trở về. Tôi đang hạnh phúc ở đây nhưng nội tâm thì rất buồn bã. Buồn cho dân tộc tôi. Tôi không biết liệu chúng tôi có còn một tương lai

(Visited 1 times, 1 visits today)