Hãng Xe Mô Tô Harley-Davidson Lỗ Quý 1

Với thương vụ xe mô tô sút giảm và có quá nhiều xe không bán được còn tồn đọng từ năm 2016, công ty Harley-Davidson Inc. hôm Thứ Ba báo cáo sa sút nặng trong doanh thu và lợi nhuận của quý một năm nay.

(Visited 3 times, 1 visits today)