Hãng Thuốc Johnson & Johnson Giảm Thương Vụ

Áp lực gia tăng để cắt giảm giá thuốc tây và sự sa sút lan rộng trong kỹ nghệ trong các thương vụ sản phẩm sức khỏe của khách tiêu thụ làm thiệt hại đại công ty chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson

(Visited 1 times, 1 visits today)