GX Song Ngọc đã dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng

GX Song Ngọc đã dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng

Trời sinh anh bản tính chính trực, giàu lòng bác ái. Nên khi thấy bất công xã hội, anh không thể không lên tiếng bênh vực kẻ bị áp bức. Nghĩa là anh không thể không chống lại kẻ gây bất công, là chính tà quyền cộng sản!

Xin bạn xem tiếp bài GX Song Ngọc đã dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)