Gương mặt nhem nhuốc của chế độ

Gương mặt nhem nhuốc của chế độ

Blogger VietTuSaiGon|

Cái lò ông Trọng đốt lên chưa đầy nửa năm, nghe ra đã rơi vào tình trạng “tức củi”, dường như củi tươi củi khô ngày càng nhiều, nó nhiều đến mức giả sử như cái lò này đốt nổi thì chắc chắn không còn bất kì cái cây chế độ nào tồn tại.

Từ một quan chức cấp xã cho đến cấp huyện, cấp trung ương đều có thể thành củi trong cái lò “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Xin bạn xem tiếp bài Gương mặt nhem nhuốc của chế độ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)