Google “săn” nhân tài Giản Lập Phong: người Đài Loan không biết mình ưu tú đến mức như vậy

Tháng 3 năm nay, công ty Google tuyên bố khởi động “Kế hoạch Đài Loan trí tuệ Google”, với mục tiêu trong vòng 1 năm sẽ đào tạo 5000 nhân tài thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời tiến hành đợt tuyển dụng nhân tài có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến năm nay sẽ tuyển dụng trên 300 nhân viên Đài Loan. Để thực hiện kế hoạch này, vào ngày 4-7, Tổng giám đốc chi nhánh tại Đài Loan của công ty Google ông Giản Lập Phong và Bộ trưởng Bộ Công nghệ Trần Lương Cơ tuyên bố “Trại nghiên cứu sáng tạo AI Google” chính thức mở màn. Họat động này cho mời các chuyên gia về AI của Anh, Mỹ tới thăm Đài Loan, đến giảng dạy tại Trung tâm nghiên cứu sáng tạo AI được Bộ Công nghệ đặt tại 4 trường đại học của Đài Loan, nội dung của chương trình bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học tập ứng dụng sâu hình ảnh y học, thúc đẩy tiến triển nghiên cứu và đào tạo nhân tài AI của Đài Loan. 
 
Khi trả lời phỏng vấn, ông Giản Lập Phong chỉ ra, ông hiếm khi gặp được nhiều học sinh khoa điện cơ biết lập trình như vậy, vì vậy trước mắt kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân tài tại Đài Loan của Google đã vượt dự kiến. Ông cũng đề cập tới việc khi ông gia nhập Google, sếp của ông từng nói, kỹ sư của Đài Loan đều đã vượt tiêu chuẩn kỹ sư toàn cầu, “chỉ có điều chính người Đài Loan lại không biết mình ưu tú đến đến mức như vậy”. Tuy nhiên, ông Giản Lập Phong cũng nêu ý kiến, nhân tài Đài Loan nên nắm bắt kỹ thuật AI, tăng cường sự tích hợp cả phần mềm và phần cứng.
Hải Ly
 

(Visited 1 times, 1 visits today)