Giới thiệu Liên Minh Chống Tra Tấn – Việt Nam

hành động với các tổ chức nhân quyền trong vùng Đông Nam Á, toàn vùng Á Châu – Thái Bình Dương, và trên thế giới. Tên tiếng Anh chính thức của chúng tôi là Vietnam – Coalition Against Torture (VN-CAT).

(Visited 1 times, 1 visits today)