Giới hoạt động, luật sư kêu gọi phản đối dự thảo nghị định an ninh mạng

Các nhà hoạt động và luật sư có nhiều ảnh hưởng trong những ngày gần đây liên tiếp kêu gọi người sử dụng internet quan tâm tới và lên tiếng phản đối các dự thảo nghị định gắn với Luật An ninh mạng của Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)