Giáo sư Phạm Minh Hoàng được đề cử nhận Giải Thưởng Prix RSF 2017

Giáo sư Phạm Minh Hoàng được đề cử nhận Giải Thưởng Prix RSF 2017

Giáo sư Phạm Minh Hoàng: Tôi sẽ tiếp tục viết về những điều bất cập trong giáo dục, về tự do tôn giáo, về tự do ngôn luận… tại VN.

(Visited 2 times, 1 visits today)