GDP Việt Nam tăng 6,21% năm 2016, thấp hơn năm trước

Việt Nam có mức tăng trưởng GDP chậm lại ở mức 6,21% năm 2016 nhưng “viễn cảnh trung hạn của kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi”.

(Visited 1 times, 1 visits today)